Ewidencja PKLi

WK okręg PKL
W Andrejew 7.0 LD 55
       
K Bąder 7.0 WA 54
P Bednarski 2.5 SU 7
W Bobrek 4.0 OL 21
A Borewicz 4.0 WA 73
H Borewicz 4.0 WA 58
J Bratoszewski 7.0 WA 77
W Bratoszewski 2.5 WA 3
A Brede 1.5 KA 63
J Brede 4.0 KA 50
Ł Brede 4.0 KR 72
B BuczkowskaLinke   PI 2
W Buze 12.0 WA 77
       
J Ciechomski 12.0 WA 26
K Cieślak 5.0 GER 2
A Cieśluk 2.5 OL 15
J Ciruk 4.0 SU 43
T Czajer 7.0 KA 4
M Czarniawski 4.0 OL 25
       
P Dybicz 2.5 WA 16
       
L Gałczyk 2.5 OL 5
R Gembicki 4.0 BT 7
R Gębicki 4.0 BT 1
I Gierszewska   MA 6
A Głowacki 2.5 SU 23
J Gober 2.5 SU 3
       
R Hajduk   KA 5
       
P Janiszewski 4.0 BT 60
       
J Kandybowicz 7.0 WA 22
R Karp 7.0 OL 9
R Kęsicka   WA 5
A Kęsicki 2.5 WA 19
R Kiełczewski 12.0 KA 84
R Kierznowski 12.0 OL 55
G Konopko 1.5 BT 8
L Kopiczko 1.5 SU 23
R Kortoniuk 4.0 WA 58
J Kowalewski 2.5 SU 22
D Kozłowski 4.0 OL 73
E Kozyra 4.0 WA 5
P Krajewski 4.0 WA 24
J Krasowski 4.0 OL 3
T Krupiński 7.0 WA 30
       
K Latus 4.0 LU 35
E Lenart   WA 5
J Lenart 1.0 WA 1
M Lenart .5 WA 30
J Linke   PI 2
       
H Łakomski 7.0 OL 45
K Łopalewski   WA 8
K Łukaszewicz 12.0 OL 21
Z Łukaszuk 4.0 OL 11
       
J Maliszewski 7.0 WA 5
Z Manowski 4.0 WA 3
B Matusik 1.0 BT 7
K Michalak 7.0 WA 38
B Międzychocka 7.0 WA 20
E Miszewska 12.0 WA 41
E Miszewska 7.0 WA 15
A Moczulski   SU 5
E Moczulski 1.5 SU 5
M Modzelewski 2.5 RA 6
S Mutor 4.0 OL 15
       
R Neronowicz 7.0 WA 40
       
A Olejniczak   ŁD 3
       
J Pawełek 1.5 WA 3
J Piotrowski 4.0 WA 6
A Potyński 7.0 WA 40
D Prawdzik 4.0 OL 22
       
W Radziak 4.0 WA 17
A Ratyński 12.0 WA 83
K Rempoła 1.0 WA 9
A Rohde 7.0 WA 4
J Romański 4.0 WA 37
       
J Sendacka 12.0 ŁD 34
Z Seniuta 4.0 OL 15
K Siekański   WA 1
P Siekański   WA 6
T Sienkiewicz 4.0 SU 15
D Sierocki 4.0 WA 11
M Sikora 2.5 WA 9
J Sladek 2.5 WA 5
L Smoluchowska   WA 13
S Smoluchowski 4.0 WA 83
A Sulima 4.0 OL 56
K Szczepańska 1.5 WA 16
M Szymanowski 18.0 WA 24
       
M Tatarczuk .5 SU 5
P Tuszyński 18.0 LE 66
S Tyczkowski 2.5 SU 24
       
M Wittenbeck 2.5 WR 68
J Wojtczuk 4.0 WA 13
P Wowkonowicz 4.0 WA 82
       
Z Zackiewicz 1.5 OL 5
S Zawiślak 18.0 WA 47
D Zgódka 2.5 OL 32
       
B Żelazowski 2.5 ŁD 4