DŁUGA FALA | IMPY | TEAMY | BAROMETR | OTP

Mityng Brydżowy "HOTEL SENATOR"

Starachowice, 4-6 kwietnia 2003

miejsce   WK okręg ID PDF
1 Piotr Busse 7.0 WP 04922 118
  Leszek Kwiatkowski 7.0 WP 02509 118
3 Piotr Tuszyński 18.0 MA 06973 113
  Apolinary Kowalski 18.0 MA 06706 113
5 Krzysztof Kujawa 12.0 SW 02934 112
  Sławomir Olech 12.0 SW 02959 112
7 Jerzy Russyan 18.0 MP 05363 102
  Aleksander Jezioro 18.0 MP 07526 102
9 Jacek Poletyło 18.0 WP 05329 98
  Marek Wójcicki 12.0 WP 05520 98
11 Aleksandr Orlovich   PD 04163 98
  Valentin Żhuravel   PD 04162 98
13 Wit Klapper 18.0 MP 05111 98
  Marek Witek 18.0 MP 07431 98
15 Michał Kwiecień 18.0 WP 05171 97
  Jacek Pszczoła 18.0 WP 05341 97
17 Grzegorz Narkiewicz 7.0 MA 06341 96
  Jarosław Cieślak 7.0 MA 06554 96
19 Krzysztof Warzocha 7.0 SW 03006 85
20 Marek Tutka 7.0 SW 03001 84
21 Artur Rutkowski 18.0 LD 06895 82
  Piotr Jurek 12.0 MA 06648 82
23 Wojciech Arczewski 12.0 SW 02876 81
  Mirosław Rafalski 12.0 SW 02977 81
25 Przemysław Janiszewski 4.0 PD 04108 78
  Wojciech Strzemecki 7.0 MP 02806 78
27 Jacek Ciechomski 12.0 MA 06551 77
  Mariusz Bartkowski 7.0 MA 08294 77
29 Andrzej Dudzik 12.0 PK 07710 76
  Kazimierz Zajączkowski 12.0 PK 02854 76
31 Krzysztof Czul 12.0 SW 02894 76
  Jakub Kotorowicz 7.0 PD 04110 76
33 Irena Chodorowska 12.0 MA 06542 75
  Jan Chodorowski 12.0 MA 06543 75
35 Zbigniew Dymiński 2.5 SW 02998 74
  Marian Tyrcz 7.0 SW 03002 74
37 Bogdan Szulejewski 7.0 MA 07849 74
  Witalis Talar 4.0 MA 07854 74
39 Tomasz Winciorek 12.0 DS 01726 72
  Marcin Krupowicz 12.0 MA 07811 72
41 Tomasz Krzysztofiak 7.0 LD 05681 71
  Zdzisław Beling 7.0 LD 05568 71
43 Dariusz Zarębski 4.0 LD 05879 70
  Marek Żakowicz 7.0 ZP BRAK 70
45 Jacek Czaykowski 7.0 PK 01032 70
  Stefan Skowron 4.0 PK 01171 70
47 Radosław Czeczko 7.0 DS 01271 69
  Piotr Ilczuk 7.0 DS 01347 69
49 Jan Kandybowicz 7.0 MA 06664 67
  Marian Sosiński 7.0 MA 06941 67
51 Włodzimierz Wala 18.0 MP 02831 63
  Andrzej Wilkosz 18.0 MP 02843 63
53 Ryszard Kiełczewski 12.0 SL 06274 63
  Andrzej Lućko 12.0 LD 05695 63
55 Mieczysław Jagiełło 2.5 LD 05633 62
  Rafał Pietrzyk 2.5 LD 05765 62
57 Marek Bałdysz 4.0 DS 01224 61
  Cathy Bałdysz 4.0 DS 01223 61
59 Julian Lassota 7.0 DS 03304 61
  Zbigniew Mącior 12.0 DS 03345 61
61 Leszek Sztyrak 12.0 PM 04842 60
  Bogusław Gierulski 18.0 WM 04250 60
63 Piotr Gawryś 18.0 SW BRAK 59
  Krzysztof Jassem 18.0 SW BRAK 59
65 Antoni Zdzienicki 7.0 LD 05881 58
  Andrzej Aleksandrzak 7.0 OP 01781 58
67 Adam Robak 7.0 PM 03464 58
  Andrzej Wojtusiak 7.0 PM 03596 58
69 Robert Nowicki 7.0 LD 05739 57
  Adam Suwik 12.0 LD 06954 57
71 Włodzimierz Jakowicki 4.0 LD 05634 56
  Krzytszof Hałaczkiewicz 2.5 LD 05628 56
73 Kazimierz Puczyński 7.0 MA 06872 56
74 Waldemar Radziak 4.0 MA 06877 55
  Sylewster Smoluchowski 4.0 MA 06932 55
76 Małgorzata Pasternak 12.0 PM 04823 54
  Konrad Araszkiewicz 12.0 PM 04762 54
78 Piotr Matkowski 4.0 SL 07370 53
  Mariusz Posiadło 2.5 SL 07440 53
80 Czesław Czyżkowski 12.0 MA 06567 52
81 Maciej Stefaniuk 12.0 MP 07633 51
  Marek Jaworski 2.5 MP 02673 51
83 Andrzej Serwach 4.0 MA 06915 50
  Piotr Łyczkowski 4.0 MA 06765 50
85 Andrzej Lubojemski 7.0 MP 02727 49
  Edward Warząchowski 4.0 MP 02833 49
87 Ewa Miszewska 12.0 MA 06795 49
  Sławomir Zawiślak 18.0 MA 07869 49
89 Mariusz Kwieciński 12.0 DS 01443 48
  Stanisław Gołębiowski 18.0 DS 01318 48
91 Piotr Kucharski 12.0 SW 02933 48
  Tadeusz Kowalczewski 7.0 SW 02921 48
93 Stanisław Król 1.5 SW 02930 47
  J Urbanowski 4.0 MP   47
95 Tomasz Raczkiewicz 4.0 SW 02976 47
96 Janusz Gawęcki 12.0 SW 02904 46
97 Marek Atalski 7.0 LU 02460 46
  Jarosław Kaczorowski 7.0 LU 02489 46
99 Stanisław Pająk 4.0 SW 02966 45
  Jacek Janowski 12.0 SW 02912 45
101 Adam Kozłowski 2.5 KP 03787 44
  Paweł Siwiński 2.5 WP 05386 44
103 Andrzej Bunikowski 12.0 PM 04547 43
  Grażyna Brewiak 12.0 PM 08117 43
105 Krzysztof Buras 7.0 SL 07291 42
  Andrzej Czech 7.0 SL 03109 42
107 Sławomir Bolesta 2.5 PD 04157 41
  Marek Skorski 4.0 PD 04156 41
109 Tadeusz Krupiński 7.0 MA 06720 40
  Lech Sadoś 7.0 MA 06904 40
111 Jacek Młyńczyk 7.0 PK 08519 40
  Marcin Leśniewski 18.0 MA 06751 40
113 Bogusław Pawszak 7.0 MA BRAK 38
  Sławomir Łojewski 2.5 MA BRAK 38
115 Marek Pietraszek 12.0 PK 01138 38
  Janusz Wesołowski 4.0 PK 07722 38
117 Anna Sarniak 4.0 MA 06909 37
  Anna Grunt 4.0 MA 06617 37
119 Arkadiusz Ciechomski 4.0 MA 06550 35
120 Zbigniew Papierniak 12.0 WP 05307 34
  Tomasz Pilch 12.0 WP 07603 34
122 Jan Sikora 4.0 MA 06924 33
  Łukasz Brede 4.0 PD 04109 33
124 Tomasz Janczak 1.5 MA 06636 32
  Wojciech Bartczak 1.5 MA 06495 32
126 Tomasz Paluchowski 4.0 MA 06845 31
127 Andrzej Garstka 4.0 PM 04781 31
  Krzysztof Kluf 7.0 PM 04793 31
129 Tomasz Przyjemski 7.0 MA 06869 31
  Marek Pohorecki 4.0 MA 06857 31
131 Piotr Kołuda 7.0 MA 07809 29
  Magorzata Jeleniewska 7.0 MA BRAK 29
133 Ryszard Banaszak 7.0 LU 02464 28
  Jan Pastuszak 2.5 LU 02532 28
135 Marek Cyrkiel 7.0 PK 01030 28
  Roman Opaliński 12.0 PK 01128 28
137 Albert Grymuła 2.5 MA 07795 27
  Euzebiusz Majewski 4.0 MA 06770 27
139 Mariusz Puczyński 12.0 MA 06873 27
  Bartosz Chmurski 18.0 MA 06540 27
141 Jerzy Kraszewski 12.0 MA 06715 26
  Ryszard Odoliński 4.0 MA 06829 26
143 Andrzej Potyński 7.0 MA 06864 26
  Tadeusz Godek 12.0 MA 06183 26
145 Ireneusz Kowalczyk 18.0 SL 07314 26
  Adam Ratyński 12.0 MA 06879 26
  Tomasz Czajer 7.0 SL 07287 26
  Jacek Turczynowicz 12.0 MA 06972 26
149 Eliza Janczewska 4.0 MA 06637 25
  Ewa Harasimowicz 12.0 MA 07792 25
151 Jacek Iwański 1.5 MA 06328 24
  Aleksander Marciniak 2.5 MA 06338 24
153 Andrei Kovalenko   PD 07221 24
  Aleksandr Prokopenko   PD 07277 24
155 Jan Piotrowski 4.0 MA 06856 23
  Adam Żelazny   MA BRAK 23
157 Wiesław Pietraszewski 4.0 PD 04158 23
  Bogusław Urbanowski 2.5 PD 04159 23
159 Zygmunt Figura 4.0 MA 06385 23
160 Maria Krasowska 4.0 MP BRAK 21
  Jacek Gaj 4.0 MP 07224 21
162 Roman Urbańczyk 4.0 MA 06441 21
163 Paweł Niedzielski 12.0 LD 05732 18
  Janusz Makaruk 7.0 LD 05708 18
165 Radosław Szczepański 7.0 KP 03960 18
  Ireneusz Jarosz 7.0 PM 04788 18
167 Adam Pawłowski   LD 06346 15
  Lech Warwocki   MA 06355 15
169 Jan Zadroga 12.0 LD 05877 14
  Stanisław Owczarek 12.0 LD 05749 14
171 Andrzej Rohde 7.0 MA 06882 12
  Anna Nosalska 4.0 MA 06822 12
173 Sławomir Sarna 1.5 SW 02979 11
  Paweł Kowalski 1.5 SW 02927 11
175 Zdzisław Wójcik 7.0 DS 01747 10
  Bogdan Sosulski 7.0 DS 01650 10
177 Zbigniew Dmitruk 4.0 LU 02474 10
  Andrzej Kozak 7.0 LU 02502 10
179 Janusz Węgrzyn 2.5 PM 04739 9
  Roman Kmieciak 2.5 PM 04609 9
181 Włodzimierz Maryniowski 7.0 LU 02518 9
  Konrad Codello 7.0 LU 02472 9
183 Jarosław Figlus 4.0 SL 07283 9
  Cezary Góra 4.0 SL 03170 9
185 Stefan Kowalczyk 12.0 SL 03266 8
  Jan Sucharkiewicz 7.0 SL 03523 8
187 Jerzy Kazubski 4.0 MA 06405 6
  Tomasz Kazubski 2.5 MA 06406 6
189 Krzysztof Sztompke 7.0 SW 07492 6
  Waldemar Olewiński 4.0 SW 02961 6
191 Zdzisław Kowalewski 4.0 MA 06705 5
  Włodzimierz Buze 18.0 MA 06528 5
193 Krzysztof Majchrzak .5 SW 07482 3
  Wojciech Stanula 2.5 SW 02986 3
195 Kazimierz Cios 4.0 SL 03104 2
  Zbigniew Durańczyk 7.0 SL 03124 2
197 Waldemar Haponiuk 2.5 SW 02907 2
  Edmund Jas 4.0 SW 02913 2
  Piotr Tuszyński. 4.0 MA 06440 2
  Jacek Bors 1.5 MA 06370 2
  Maciej Majewski 7.0 MA 08293 2
202 Cezary Komajda 2.5 LU 02496 1
  Tadeusz Niedźwiadek 4.0 LU 02525 1

DŁUGA FALA | IMPY | TEAMY | BAROMETR | OTP