Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 4

W
obie

 A10865
 KQJ4
 AK
 A10
 
 3
 985
 J1097
 KQ643
 QJ4
 1032
 Q864
 985
  K972
 A76
 532
 J72
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N11111188 E22244
S11111188 W22244
 
Minimax: 3 NT S, +660

 

NUMERYZAPISY% 
NSEWNSEWNSEW 
145 -20014.385.7 
162 -20014.385.7 
115 -10064.335.7 
712650 100.00.0 
1113 -20014.385.7 
69 -10064.335.7 
84 -10064.335.7 
103 -10064.335.7 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey