Strona główna Strona KOPSa

   Program napisany w języku programowania Turbo Pascal firmy Borland (czyli także KoPS) zaraz po uruchomieniu liczy ilość cyklów procesora wykonywanych w czasie 1 milisekundy. Jeśli procesor jest bardzo szybki, to liczba ta jest tak duża, że przepełnia przeznaczone dla siebie miejsce. To powoduje awaryjne zatrzymanie programu z komunikatem "Run-time Error 200".

   Nowe wersje KOPSa są wolne od tego błędu. Starsze można poprawić przy pomocy załączonego programu. Trzeba zciągnąć z tej strony  LATA.ZIP , rozpakować i wykonać instrukcje załączone w pliku TPPATCH.TXT.

Strona główna