Strona główna Strona KOPSa

  Biblioteka GETFILE.DLL potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania arkusza PROTOKOL.XLS w wersji MS Office 97/2000. Załączony   ZIP należy rozpakować i plik WEZPLIK.DLL skopiować do kartoteki WINDOWS/SYSTEM32 (WINDOWS/SYSTEM dla Win98 i WinME) (ale patrz Uwaga 2).

  Uwagi:
 1. Ten plik standardowo znajduje się na dyskietce instalacyjnej KOPSa. Ale nie wiem czemu dziwnie łatwo Wam ginie.
 2. Użytkownicy starych wersji KoPSa powinni w EXCELU wczytać PROTO97.XLS, otworzyć edytor Visual Basic (Alt-F11) i w module FOPP zmienić w nagłówku napis GETFILE.DLL na WEZPLIK.DLL. Robi się to tylko w jednym miejscu.
 3. Biblioteka WEZPLIK.DLL może być także wykorzystana przy pisaniu swoich programów, np. w Delphi czy Visual Basic. Zawiera ona tylko jedną funcję, którą w VB deklaruje się
      Declare Function GetFileName Lib "getfile.dll" (ByRef sEntry As String) As Long
  wynik –1 oznacza prawidłowe wybranie pliku, każdy inny rezygnację z wybierania. Napis sEntry jest zakończony zerem. Na wejściu powinien zawierać opisy i maski plików do wyboru rozdzielone znakiem |, np:
      sEntry="Pliki z rozkładami KOPSa|*.RZD|Wszystkie pliki|*.*" + #0
      if GetFileName(sEntry)=–1 then ...

  Po poprawnym wyściu z procedury sEntry zawiera nazwę wybranego pliku.

Strona główna do początku