Strona główna Strona KOPSa

  To jest sterownik uaktywniany poprzez "F6/Zmień sterownik", ale oczywiście należy przy jego pomocy drukować wyłącznie do pliku. Załączony  ZIP należy rozpakować i oba pliki (HTML.STR i HTML.PRE) umieścić tam, gdzie jest KOPS.EXE (standardowo w kartotece C:\KOPS\EXE). Po wybraniu sterownika w okienku F6 należy je zamknąć klawiszem ESC, bo opcja Zapisz spowoduje skopiowanie HTML.PRE na prawdziwą drukarkę.

  W pliku HTML.PRE znajduje się standardowy nagłówek. Można go oczywiście poprawiać po swojemu.

 

Strona główna