Powrót do wyników

Janusz D±browski in memoriam

WYNIKI PARY NR 1  J Kwilman-Z Zaczyński                  

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 J Baka-M Paradowski   1EW4N9+1-450 25.00 
2EW3N6=-110 75.00 
3EW4SJ=-420 25.00 
4EW3NTE7= +600100.00 
5EW3NTE7+3 +49012.50 
6EW1N9+2-140 62.50 
3 A Boboli-J Ku¼micki   7NS3NTS8+1+630 75.00 
8NS1S5+1+110 75.00 
9NS4S2=+420 50.00 
10NS3E3= -14012.50 
11NS2SQ=+110 68.75 
12NS3NTS7+2+660 56.25 
5 E Wodzińska-J Rutte   13EW3SK+3-170 68.75 
14EW2SQ-1 +5012.50 
15EW6xWA= +1090100.00 
16EW3W3-2-200 25.00 
17EW3WJ+2 +20075.00 
18EW2WK+1 +14050.00 
2 T D±browski-K Szwed   19NS2xWJ+1 -8700.00 
20NS4EJ+1 -6500.00 
21NS4xWJ-2+300 75.00 
22NS1E10+1 -11043.75 
23NS3NTE8-2+200 87.50 
24NS4W10= -42012.50 
4 M D±browski-T Sielicki   25EW4EQ+1 +65018.75 
26EW1NTN5+2-150 43.75 
27EW6S3-1 +5075.00 
28EW4xN4-2 +50050.00 
29EW3NTN5=-600 12.50 
30EW3NTW2-2-100 31.25 
 WYNIK47.29%
+/- 
RAZEM47.29%
Powrót do wyników