Powrót do wyników

Janusz D±browski in memoriam

WYNIKI PARY NR 2  T D±browski-K Szwed                    

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 E Wodzińska-J Rutte   1EW4N7=-420 37.50 
2EW4N4=-620 0.00 
3EW4SJ=-420 25.00 
4EW2E5-1-100 12.50 
5EW6EA= +92062.50 
6EW2S10+3-200 37.50 
6 J Baka-M Paradowski   7EW3NTSK+1-630 25.00 
8EW4SJ-2 +10062.50 
9EW4SQ=-420 50.00 
10EW3WA-1-100 43.75 
11EW2S5=-110 31.25 
12EW3NTS4+1-630 62.50 
4 M D±browski-T Sielicki   13NS2S4+1+110 18.75 
14NS4E2= -42031.25 
15NS5W2+1 -42075.00 
16NS3NTS4-3 -15012.50 
17NS3WJ+1 -17037.50 
18NS3EA+2 -15050.00 
1 J Kwilman-Z Zaczyński   19EW2xWJ+1 +870100.00 
20EW4EJ+1 +650100.00 
21EW4xWJ-2-300 25.00 
22EW1E10+1 +11056.25 
23EW3NTE8-2-200 12.50 
24EW4W10= +42087.50 
3 A Boboli-J Ku¼micki   25NS6xEQ= -16600.00 
26NS2N7=+90 37.50 
27NS4N5+1+450 100.00 
28NS4N5-2 -20087.50 
29NS1NTN5=+90 18.75 
30NS2WJ= -9025.00 
 WYNIK44.17%
+/- 
RAZEM44.17%
Powrót do wyników