Powrót do wyników

Janusz D±browski in memoriam

WYNIKI PARY NR 5  E Wodzińska-J Rutte                    

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
2 T D±browski-K Szwed   1NS4N7=+420 62.50 
2NS4N4=+620 100.00 
3NS4SJ=+420 75.00 
4NS2E5-1+100 87.50 
5NS6EA= -92037.50 
6NS2S10+3+200 62.50 
4 M D±browski-T Sielicki   7EW2E9-1-100 100.00 
8EW4SJ-2 +10062.50 
9EW4S5=-420 50.00 
10EW3NTW2-3-300 18.75 
11EW2E4+1 +14087.50 
12EW3NTS10+2-660 43.75 
1 J Kwilman-Z Zaczyński   13NS3SK+3+170 31.25 
14NS2SQ-1 -5087.50 
15NS6xWA= -10900.00 
16NS3W3-2+200 75.00 
17NS3WJ+2 -20025.00 
18NS2WK+1 -14050.00 
3 A Boboli-J Ku¼micki   19EW3SA=-110 6.25 
20EW3W9-1-100 6.25 
21EW3E4-2-100 62.50 
22EW2E10= +11056.25 
23EW2NTW7+2 +18075.00 
24EW2W8+1 +14043.75 
6 J Baka-M Paradowski   25EW4EQ+2 +68031.25 
26EW1NTN2+2-150 43.75 
27EW6N5-1 +5075.00 
28EW4xN4-3 +80087.50 
29EW2EK-2-200 56.25 
30EW4E2-1-50 43.75 
 WYNIK54.79%
+/- 
RAZEM54.79%
Powrót do wyników