Janusz Dąbrowski - in memoriam 2009
3: T Dąbrowski - K Szwed,
 
 rundaprzeciwnicyrozd.liniakont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisIMPwynik
bieżący
NSWE
 14:A Boboli - J Kuźmicki, 1WE5dWh4-3-150 -6.50-6.50
 2WE4sNh10+2-680 13.006.50
 3WE3sEd6-2-200 -7.50-1.00
 4WE5cEsQ-4-400 -8.00-9.00
 5WE3ntSd3=-600 -5.50-14.50
 6WE6hWs6-2-200 -6.50-21.00
 21:J Ciechomski - M Paradowski, 7WE1ntEh8+1 +1200.00-21.00
 8WE1ntWcK+2 +1501.00-20.00
 9WE3sEc7-4-400 -8.50-28.50
 10WE3ntWsJ-1-100 -1.00-29.50
 11WE3cNs6-1 +50-3.00-32.50
 12WE3ntWhQ+1 +4309.00-23.50
 36:K Bąder - J Romański, 13WE2sNhK+1-140 6.00-17.50
 14WE3ntNd6+1-430 -5.00-22.50
 15WE4sNd4=-620 -10.50-33.00
 16WE1ntNc4+3-180 -4.00-37.00
 17WE3ntNs4+2-460 -5.00-42.00
 18WE2sNs6+2-170 -5.50-47.50
 45:J Kwilman - Z Zaczyński, 19NS3sEcQ-1+100 -4.00-51.50
 20NS4s×Eh7+1 -990-13.00-64.50
 21NS2sNh2-1 -100-2.00-66.50
 22NS1ntNd2-1 -50-2.00-68.50
 23NS4hEd10+1 -650-5.50-74.00
 24NS1sNd2=+80 -8.00-82.00
 52:M Dąbrowski - T Sielicki, 25NS4sSc5-1 -50-2.50-84.50
 26NS2hWd7-2+200 1.50-83.00
 27NS2sScQ-3 -1500.50-82.50
 28NS2hEs4-1+50 -3.00-85.50
 29NS4h×Ed6+1 -990-8.50-94.00
 30NS2sNh8=+110 5.00-89.00
SUMA:-89.00
±: 
WYNIK:-89.00
MIEJSCE:6

 

 Pary.4.1.0.19 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-12-05 o 11:27:38