Powrˇt do listy rozda˝

ROZDANIE NR 18

E
NS

 A
 K8652
 Q3
 Q10842
 
 864
 AQ3
 109842
 A9
 10973
 J1094
 AJ5
 K3
  KQJ52
 7
 K76
 J765
 

 

NUMERYZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
544 pasy-1.01.0 
82140 3.0-3.0 
73 -110-4.04.0 
16110 2.0-2.0 
SREDNIAOZD: 30 NS  
Powrˇt do listy rozda˝