Powrˇt do listy rozda˝

ROZDANIE NR 23

S
obie

 74
 J52
 A8765
 QJ8
 
 1032
 Q976
 Q103
 A76
 J6
 AK43
 42
 K10942
  AKQ985
 108
 KJ9
 53
 

 

NUMERYZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
36170 1.0-1.0 
42110 -1.01.0 
17140 0.00.0 
85170 1.0-1.0 
SREDNIAOZD:140 NS  
Powrˇt do listy rozda˝