Powrót do wyników

Janusz D±browski 2008

WYNIKI PARY NR 1  T D±browski-K Szwed                    

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 A Boboli-J Kużnicki   1EW4W6+1 +45087.50 
2EW2N2=-110 37.50 
3EW3S2-1 +5062.50 
4EW2W4+1 +14062.50 
5EW2WA+1 +14075.00 
6EW3NTE8+1 +630100.00 
3 E Wodzińska-J Rutte   7NS4S7-2 -20043.75 
8NS4W9+2 -48043.75 
9NS2NA=+90 31.25 
10NS3NTN4=+600 68.75 
11NS1NTEJ= -9025.00 
12NS2EJ+1 -14012.50 
5 A Kozohorska-L Korecki   13EW1NJ+2-140 75.00 
14EW3NTE10= +40068.75 
15EW4NA+2-680 50.00 
16EW4E10+2 +68043.75 
17EW2NA-1 +5043.75 
18EW3NTW5= +40043.75 
2 M D±browski-T Sielicki   19NS2N3=+110 56.25 
20NS3NTE8+2 -66018.75 
21NS4NA-1 -10050.00 
22NS2S8=+90 56.25 
23NS1NTSA-1 -10056.25 
24NS1EA+2 -14031.25 
4 J Kwilman-Z Zaczyński   25EW3NTE4-1-100 25.00 
26EW5E6-2-200 31.25 
27EW2E3-1-50 37.50 
28EW4NK-2 +20087.50 
29EW3NTN5+3-690 37.50 
30EW2N2+2-170 25.00 
 WYNIK49.58%
+/- 
RAZEM49.58%
Powrót do wyników