Powrót do wyników

Janusz D±browski 2008

WYNIKI PARY NR 2  M D±browski-T Sielicki                 

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 A Kozohorska-L Korecki   1NS3W6+1 -17050.00*
2NS3S7=+110 62.50*
3NS1NTS9+2+150 75.00*
4NS1N10-1 -10056.25*
5NS2S6+2+130 87.50*
6NS2W4-2+200 93.75*
6 A Boboli-J Kużnicki   7EW3S7-1 +10037.50 
8EW5W3+1 +48056.25 
9EW2NA=-90 68.75 
10EW3NTN6=-600 31.25 
11EW3W8-1-50 37.50 
12EW4EJ-2-100 37.50 
4 J Kwilman-Z Zaczyński   13NS3NTSA=+600 87.50 
14NS3NTE6= -40031.25 
15NS5NA+1+680 50.00 
16NS4E3+2 -68056.25 
17NS1NTS5-1 -5056.25 
18NS3NTE6+1 -43037.50 
1 T D±browski-K Szwed   19EW2N3=-110 43.75 
20EW3NTE8+2 +66081.25 
21EW4NA-1 +10050.00 
22EW2S8=-90 43.75 
23EW1NTSA-1 +10043.75 
24EW1EA+2 +14068.75 
3 E Wodzińska-J Rutte   25NS3SK-1 -5037.50 
26NS3NTE8-2+200 68.75 
27NS2NA-1 -5043.75 
28NS1NTS3=+90 62.50 
29NS3NTN4=+600 37.50 
30NS2EJ+2 -17012.50 
 WYNIK53.54%
+/- 
RAZEM53.54%
Powrót do wyników