Powrót do wyników

Janusz D±browski 2008

WYNIKI PARY NR 3  E Wodzińska-J Rutte                    

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 J Kwilman-Z Zaczyński   1NS4E7-1+50 87.50 
2NS2NJ-1 -10025.00 
3NS3NTS2-1 -5037.50 
4NS2W4= -11056.25 
5NS2W4= -11037.50 
6NS2WK+1 -14056.25 
1 T D±browski-K Szwed   7EW4S7-2 +20056.25 
8EW4W9+2 +48056.25 
9EW2NA=-90 68.75 
10EW3NTN4=-600 31.25 
11EW1NTEJ= +9075.00 
12EW2EJ+1 +14087.50 
6 A Boboli-J Kużnicki   13EW1NTS2+3-180 62.50 
14EW1NTE6+2 +15012.50 
15EW4NA+2-680 50.00 
16EW4E4+3 +71062.50 
17EW3NTS3-3 +15062.50 
18EW3NTW3= +40043.75 
5 A Kozohorska-L Korecki   19NS3N3=+140 68.75 
20NS3NTE5-1+100 100.00 
21NS4N10-1 -10050.00 
22NS1NTNK+1+120 68.75 
23NS4SK-1 -10056.25 
24NS3EA= -14031.25 
2 M D±browski-T Sielicki   25EW3SK-1 +5062.50 
26EW3NTE8-2-200 31.25 
27EW2NA-1 +5056.25 
28EW1NTS3=-90 37.50 
29EW3NTN4=-600 62.50 
30EW2EJ+2 +17087.50 
 WYNIK56.04%
+/- 
RAZEM56.04%
Powrót do wyników