Powrót do wyników

Janusz D±browski 2008

WYNIKI PARY NR 4  J Kwilman-Z Zaczyński                  

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 E Wodzińska-J Rutte   1EW4E7-1-50 12.50 
2EW2NJ-1 +10075.00 
3EW3NTS2-1 +5062.50 
4EW2W4= +11043.75 
5EW2W4= +11062.50 
6EW2WK+1 +14043.75 
5 A Kozohorska-L Korecki   7NS4S7-2 -20043.75 
8NS5W7= -45062.50 
9NS3NTS5=+400 87.50 
10NS1S3+4+200 12.50 
11NS2W8-1+50 62.50 
12NS1NK+3+130 75.00 
2 M D±browski-T Sielicki   13EW3NTSA=-600 12.50 
14EW3NTE6= +40068.75 
15EW5NA+1-680 50.00 
16EW4E3+2 +68043.75 
17EW1NTS5-1 +5043.75 
18EW3NTE6+1 +43062.50 
6 A Boboli-J Kużnicki   19EW3N3-1 +5075.00 
20EW3NTE5= +60068.75 
21EW4N10-1 +10050.00 
22EW3NK-1 +5075.00 
23EW3SK-2 +20062.50 
24EW1NK+2-110 12.50 
1 T D±browski-K Szwed   25NS3NTE4-1+100 75.00 
26NS5E6-2+200 68.75 
27NS2E3-1+50 62.50 
28NS4NK-2 -20012.50 
29NS3NTN5+3+690 62.50 
30NS2N2+2+170 75.00 
 WYNIK54.17%
+/- 
RAZEM54.17%
Powrót do wyników