Powrót do wyników

Janusz D±browski 2008

WYNIKI PARY NR 5  A Kozohorska-L Korecki                 

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
2 M D±browski-T Sielicki   1EW3W6+1 +17050.00*
2EW3S7=-110 37.50*
3EW1NTS9+2-150 25.00*
4EW1N10-1 +10043.75*
5EW2S6+2-130 12.50*
6EW2W4-2-200 6.25*
4 J Kwilman-Z Zaczyński   7EW4S7-2 +20056.25 
8EW5W7= +45037.50 
9EW3NTS5=-400 12.50 
10EW1S3+4-200 87.50 
11EW2W8-1-50 37.50 
12EW1NK+3-130 25.00 
1 T D±browski-K Szwed   13NS1NJ+2+140 25.00 
14NS3NTE10= -40031.25 
15NS4NA+2+680 50.00 
16NS4E10+2 -68056.25 
17NS2NA-1 -5056.25 
18NS3NTW5= -40056.25 
3 E Wodzińska-J Rutte   19EW3N3=-140 31.25 
20EW3NTE5-1-100 0.00 
21EW4N10-1 +10050.00 
22EW1NTNK+1-120 31.25 
23EW4SK-1 +10043.75 
24EW3EA= +14068.75 
6 A Boboli-J Kużnicki   25EW2S10-1 +5062.50 
26EW2NTE8+2 +18087.50 
27EW3S2-1 +5056.25 
28EW2NK=-110 25.00 
29EW3NTS7+2-660 50.00 
30EW3S8=-110 37.50 
 WYNIK41.67%
+/- 
RAZEM41.67%
Powrót do wyników