Powrót do wyników

Janusz D±browski 2008

WYNIKI PARY NR 6  A Boboli-J Kużnicki                    

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 T D±browski-K Szwed   1NS4W6+1 -45012.50 
2NS2N2=+110 62.50 
3NS3S2-1 -5037.50 
4NS2W4+1 -14037.50 
5NS2WA+1 -14025.00 
6NS3NTE8+1 -6300.00 
2 M D±browski-T Sielicki   7NS3S7-1 -10062.50 
8NS5W3+1 -48043.75 
9NS2NA=+90 31.25 
10NS3NTN6=+600 68.75 
11NS3W8-1+50 62.50 
12NS4EJ-2+100 62.50 
3 E Wodzińska-J Rutte   13NS1NTS2+3+180 37.50 
14NS1NTE6+2 -15087.50 
15NS4NA+2+680 50.00 
16NS4E4+3 -71037.50 
17NS3NTS3-3 -15037.50 
18NS3NTW3= -40056.25 
4 J Kwilman-Z Zaczyński   19NS3N3-1 -5025.00 
20NS3NTE5= -60031.25 
21NS4N10-1 -10050.00 
22NS3NK-1 -5025.00 
23NS3SK-2 -20037.50 
24NS1NK+2+110 87.50 
5 A Kozohorska-L Korecki   25NS2S10-1 -5037.50 
26NS2NTE8+2 -18012.50 
27NS3S2-1 -5043.75 
28NS2NK=+110 75.00 
29NS3NTS7+2+660 50.00 
30NS3S8=+110 62.50 
 WYNIK45.00%
+/- 
RAZEM45.00%
Powrót do wyników