Strona główna Strona KOPSa

W pliku typu ZIP znajduje się program TABHTM.EXE. Jest to proste narzędzie, które dowolny plik tekstowy przekształci na tabelę w HTML-u. Ten plik tekstowy to przede wszystkim wydruk wyników z KOPSa do pliku utworzony przy pomocy sterowników WIN.STR lub EKR.STR. Może to być też dowolny inny plik .TXT utworzony Notatnikiem, Wordem, Excelem itp., w którym występują równej szerokości kolumny.
Plik do konwersji musimy poprawić, usuwając z niego nieregularne fragmenty (nagłówki, zakończenie, puste linijki, czasem coś w środku. Musimy też dodać pierwszą linijkę z odpowiednimi znakami na końcu każdego pola:

Znaki

* < >

oznaczają koniec pola z formatowaniem center,left i right odpowiednio. Znak

-

oznacza koniec pola, które należy pominąć.

Na przykład plik, którego pierwsza linijka ma postać:

....*....<....-....>

będzie rozbity na 4 kolumny po pięć znaków każda, przy czym pierwsza kolumna będzie wycentrowana, druga dosunięta do lewej, trzecia pominięta, a czwarta dosunięta do prawej.

Konwersja z kodu Windows na ISO dokonywana jest automatycznie. KOPS używa kodu Windows w sterowniku WIN.STR. Plik z tego sterownika, a także pliki tekstowe utworzone narzędziami z Windows konwertujemy poleceniem:

Jeśli plik zapisany jest w kodzie LATIN2, np. sterownikiem EKR.STR KOPSa, to w wywołaniu programu należy użyć parametru -EKR:

Normalnie program tworzy tabelę w ten sposób, że wszystkie linijki kolumny wkłada do jednej komórki <TD> oddzielając je znacznikiem <BR>:

1

2

3

4
34

29

110

62
Sylwester Młynarczuk
Artur Rutkowski
Ryszard Pichla
Adam Jakubiak
Sergey Romanovich
Olga Bychkevich
Jarosław Piasecki
Piotr Lutostański
12.0
18.0
1.5
2.5
5.0
5.0
7.0
7.0
WA
WA
OL
OL
BYR
BYR
GD
WA
71.18

59.52

59.25

59.14
46

44

42

40
95

91

87

84

Można jednak użyć parametru -ODD:

i wtedy każde pole każdej linijki znajdzie się w oddzielnej komórce <TD>:

1 34 Sylwester Młynarczuk 12.0 WA 71.18 46 95
    Artur Rutkowski 18.0 WA      
2 29 Ryszard Pichla 1.5 OL 59.52 44 91
    Adam Jakubiak 2.5 OL      
3 110 Sergey Romanovich 5.0 BYR 59.25 42 87
    Olga Bychkevich 5.0 BYR      
4 62 Jarosław Piasecki 7.0 GD 59.14 40 84
    Piotr Lutostański 7.0 WA      

Parametr -ODD może też być zakończony liczbą, na przykład:

spowoduje, że do jednej komórki <TD> trafią odpowiednie fragmenty pięciu kolejnych linijek.

1 11 HEXIMP
Krzysztof Gwis
Sylwester Młynarczuk
Janusz Połeć
Artur Rutkowski

18.0
12.0
18.0
18.0

OL
WA
WA
WA
109.0 43 83
2 24 KRUK
Andrzej Rohde
Tomasz Ukraiński
Witold Kaliński
Aleksander Kasprzak

7.0
4.0
4.0
7.0

WA
WA
GD
GD
103.0 39 78

Program działa w DOSie. W związku z tym NazwaPliku musi spełniać właściwe dla DOSu ograniczenia - maksimum 8 znaków przed kropką, kropka i maksimum 3 znaki po niej. Ponieważ efekty działania tego programu potrzebne nam będą w Windows, więc wygodnie jest utworzyć w kartotece Windows\SendTo odpowiedni skrót do TABHTM.EXE. Wtedy po kliknięciu pliku do konwersji prawym klawiszem myszy można wybrać Wyślij do../TABHTM i nie trzeba uruchamiać okienka DOSowego oraz pamiętać nazwy pliku.

Utworzony NazwaPliku.HTM nie będzie miał nagłówków oraz tytułów kolumn. Zamiast nich będą teksty przykładowe, które jeszcze należy poprawić jakimś edytorem HTML (lub zwykłym Notatnikiem).