Strona główna Strona KOPSa

WinLista na Windows 7.

Po zainstalowaniu Winlisty na nowym systemie trzeba wprowadzić jeszcze poprawki uprawnień.

UWAGA: w punkcie 3. poniżej trzeba użyć Edytora Rejestru. Ta operacja może być groźna dla Twojego komputera, jeśli wpadnie Ci do głowy robienie czegokolwiek innego, niż czynności tam opisane. Czuj się ostrzeżony.

 1. Otworzyć Komputer, na dysku C: wejść do kartoteki Windows, odszukać plik WINKOPS.INI, kliknąć prawym, Właściwości, zakładka Zabezpieczenia, Przycisk Edytuj, grupie Użytkownicy nadać prawa Zezwalaj/Pełna kontrola, kliknąć Zastosuj i OK.
 2. Ta sama operacja dla całych kartotek C:\Program Files\Common Files\BazyPZBS oraz C:\Program Files\Common Files\JFR\KoPS dla Windows.
  uprawnienia
 3. Start, w linijce na dole wpisać regedit i nacisnąć Enter. W edytorze rejestru na drzewku po lewej odnaleźć element HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland. Kliknąć go prawym, z menu wybrać Uprawnienia i grupie Użytkownicy nadać prawa Zezwalaj/Pełna kontrola, kliknąć OK i zamknąć Edytor Rejestru.
  RE
 4. Utworzyć na dysku C: katalog BDE (nazwa jest dowolna), kliknąć go prawym, Właściwości, zakładka Zabezpieczenia, przycisk Edytuj i grupie Użytkownicy nadać prawa Zezwalaj/Pełna kontrola, kliknąć Zastosuj i OK.
 5. Panel Sterowania przełączyć do widoku z ikonami, uruchomić BDE Administrator.
  1. Configuration/Drivers/Native/Paradox:
   CP
   1. Wartość NET DIR zmienić z domyślnej C:\ na C:\BDE (na kartotekę utworzoną w punkcie 4.).
   2. Wartość LANGDRIVER zmienić na Paradox Polish 852.
  2. Configuration/System/INIT:
   CP
   1. wartość SHAREDMEMSIZE poprawić na 8192
   2. dla SHAREDMEMLOCATION wpisać 0x7F00
  3. Kliknąć Apply (niebieska prawoskrętna strzałka u góry) i dwukrotnie OK.
 6. WinKOPS w wersji instalacyjnej nie obsługuje nowych tytułów klasyfikacyjnych. Przed pobraniem danych z Cezara należy otworzyć Notatnikiem plik WINKOPS.INI, znajdujący się w kartotece Windows (prawy klik na tym pliku, Edytuj) i poprawić linijkę Tytuly= dopisując nowe WK. Po tej poprawce linijka ta powinna wyglądać tak:

  Tytuly=0,0.5,1,1.5,2,2.5,4,7,12,13,15,18,19,24

Strona główna Ostatnia aktualizacja:
do początku