O tym dokumencie . . .

Jest to pierwsze polskojęzyczne Międzynarodowe Prawo Brydżowe publikowane w języku HTML. Pierwowzór niniejszego dokumentu, w języku angielskim, można znaleźć pod adresem: https://www.math.auc.dk/~nwp/bridge/laws/laws97e. Oficjalny tekst Przepisów znajduje się na stronie https://wbf.bridge.gr/Dept/Laws/laws.htm.

Każdy przepis opatrzony jest flagą wesja angielska, będącą odnośnikiem do angielskiego oryginału. Analogicznie tam flaga wesja polska pozwoli wrócić do polskiej wersji. Ikonką zasłony oznaczyliśmy przepisy zmieniające się w przypadku stosowania zasłon. Strzałki oraz są odnośnikami do przypisu/przypisów umieszczonych poniżej i oznaczonych i odpowiednio.

Mamy nadzieję, iż tak opublikowane MPB przyczynią się choć trochę, do głębszego poznania tej, skądinąd naszym zdaniem arcyciekawej, książeczki.

Aczkolwiek bardzo się staraliśmy i wszystkie odnośniki wydają się być dokładnie sprawdzone, to jednak nie można wykluczyć pomyłek. W razie dostrzeżenia błędów lub w sprawie jakichkolwiek uwag prosimy pisać:

Maciej Czajkowski
Jan Romański

Prosimy przy tym pamiętać, że w wydanych przez PZBS w 1998 roku przepisach było bardzo dużo błędów i niedokładności.

Dziękujemy.


do góry następny Indeks

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001