INFO

Wersja HTML Międzynarodowego Prawa Brydżowego 1997 w języku polskim jest oparta na oficjalnym tłumaczeniu PZBS. Dla lepszego posługiwania się MPB:


 1. Opracowano szczegółowy index.
 2. Dodano dwie procedury:
 3. Umieszczono również odnośniki do powyższych procedur przy odpowiednich przepisach w tekście MPB.
 4. Umieszczono angielskojęzyczną wersję MPB. Każdy przepis opatrzony jest flagą wesja angielska, będącą odnośnikiem do angielskiego oryginału. Analogicznie tam flaga wesja polska pozwoli wrócić do polskiej wersji.


W niniejszym dokumencie uwzględniono również następujące zmiany i poprawki w stosunku do wydania książkowego PZBS, Warszawa 1998:

 1. W tabelce "kto rozpoczyna licytację" (przepis 2) gracz E rozpoczyna licytację nie jak podano w pudełkach o numerach: 2, 6, 10, 16, a w pudełkach o numerach 2, 6, 10, 14.
 2. W przepisie 16C1 w zdaniu "- dla każdego z czterech graczy strony nie wykraczającej ..." skreślono błędne słowo: "czterech".
 3. W przepisie 16C2 błędną formułę "- informacja wynikająca z działania wycofanego przez partnera staje się legalna dopiero po wykonaniu odnośnej kary nałożonej przepisem. natomiast każda informacja wynikająca z działania wycofanego przez stronę nie wykraczającą pozostaje informacją nielegalną; gracz strony wykraczającej nie może zatem podjąć tego działania - " zastąpiono prawidłową: " - informacja wynikająca z działania wycofanego przez partnera, jak i z działania wycofanego przez stronę nie wykraczającą jest informacją nielegalną. gracz strony wykraczającej nie może zatem podjąć tego działania - ".
 4. W przepisie 17D w zdaniu: " jeżeli lho wykraczającego zgłosił zapowiedž sędzia musi orzec procentowe wyniki wtedy ... " dodano po "... procentowe wyniki ... " słowo "rozjemcze".
 5. Dodano pominięty wcześniej nagłówek w przepisie 43: "z wyłączeniem praw określonych w przepisie 42".
 6. Nagłówek w przepisie 46B5: "5. brak określenia i wysokości karty " zmieniono na prawidłowy: "5. brak określenia koloru i wysokości karty ".
 7. Nagłówek przepisu 47E "- wyjście poza kolejnością może być wycofane... " zmieniono na "1. wyjście poza kolejnością. - wyjście poza kolejnością może być wycofane ...", a punkt "1. wycofanie zagrania " zmieniono na "2. wycofanie zagrania ".
 8. W przepisie 56 dano prawidłowy odnośnik do przepisu "50d " miast poprzedniego "50e ".
 9. Nagłówek w przepisie 60A1 z nieprawidłowego: "1. utrata karty po wykroczeniu " zmieniono na prawidłowy: "1. utrata prawa do ukarania "
 10. .
 11. W przepisie 62B2 po słowie "dziadka " dodano odnośnik i dopisano pominięty przypis: "podlegając przepisowi 43b2(b), gdy dziadek utracił swoje prawa. zarzut popełnienia fałszywego renonsu nie uprawnia do przeglądania zgranych lew, chyba że na polecenie sędziego w myśl przepisu 66c ".
 12. W przepisie 71C w sformuowaniu: "... nie mogła oddać w żadnym wariancie normalnego przepisowego zagrania ..." skreślono dodatkowe słowo "przepisowego ".
 13. W przepisie 90B7 w nawiasie: "(jak nie sprawdzenie liczby kart własnej ręki przed ich obejrzeniem albo schowaniem ... ) " skreślono dodatkowe: " przed ich obejrzeniem albo schowaniem ".
 14. W przepisie 91 dodano punkt "b. prawo do dyskwalifikacji - sędzia jest upoważniony do zdyskwalifikowania uczestnika z ważnych powodów (taka decyzja wymaga zatwierdzenia przez komitet turniejowy lub organizację patronującą) ".
 15. W przepisach 93B2 i 93B3 po "komisji odwoławczej " dodano pominięte odnośniki do przypisu.
 16. W indexie poprawiono w tematach: dobre obyczaje, konwencje, modulacja głosu, nielegalna informacja, postępowanie po specyficznych nieprawidłowościach, sędzia ewidentnie błędne odnośniki do przepisów.
 17. Zrezygnowano z podziału na sekcje. Podział ten, tak w angielskim wydaniu jak i w polskim tłumaczeniu, był czasem błędny i nie występuje w oficjalnym tekście przepisów na stronie https://wbf.bridge.gr/Dept/Laws/laws.htm.


W razie zauważonych pomyłek, błędów i wypaczeń prosimy o kontakt:
 • Jan Romański
 • Maciej Czajkowski

 • do góry następny Przepisy MPB97

  ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001