ZAKRES STOSOWANIA I INTERPRETACJA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO 1997 wesja angielska

Przepisy te służą określeniu procedury dla przebiegu gry oraz dostarczeniu środków zaradczych, gdy zgodny z procedurą przebieg ulegnie zakłóceniu. Wykraczający winien być gotów na poniesienie stosownej kary lub zaakceptowanie rezultatu rozjemczego zgodnie z orzeczeniem sędziego. Podstawowym zadaniem tych Przepisów jest bardziej naprawienie szkód i przywrócenie sprawiedliwości niż wymierzanie kar za wykroczenia.

Występujący w tym miejscu oryginału akapit poświęcony jest niuansom języka angielskiego.
Celowo go pomijamy - MC & JR.

Komitet Redakcyjny WBF starał się uczynić niniejsze Przepisy tak łatwymi w użyciu, jak to tylko możliwe. W szybkim odnalezieniu właściwego paragrafu pomogą sędziemu wyraźne odnośniki oraz setki tytułów i podtytułów. Należy jednak podkreślić, że tytuły te i podtytuły umieszczono jedynie dla wygody użycia i NIE SĄ one częścią Przepisów.


poprzedni Spis treści do góry następny ROZDZIAŁ I - Definicje

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001