Strona główna Strona KOPSa

WPROWADZANIE ROZDZIELNYCH ZAPISÓW (Split-Score).

W przypadku rozdzielonego zapisu sędzia powinien określić, co należy umieścić w normalnych danych. Najczęściej będzie to zapis, który padł naprawdę. Inne możliwości to wprowadzenie tego drugiego zapisu lub średniej. To wprowadzamy normalnie. Natomiast innymi zapisami można zająć się dopiero wtedy, gdy w komputerze są już wszystkie dane tego rozdania.

Zapisy rozdzielone wprowadzamy w sekcji Kary i wyrównania. Format (zakładam, że rozdzielny zapis otrzymuje para nr 5):

> s 5 ?

czyli wyrównanie w punktach dla 5, a znak zapytania powoduje, że komputer pyta o numer rozdania, a następnie wyświetla informacje o tym, co zostało wprowadzone i czeka na polecenie. Można nacisnąć ENTER, co oznacza wyrównanie do średniej (jeśli potrzebne jest 60, a nie 50%, to trzeba jeszcze dodać jedno normalne wyrównanie). Można też wprowadzić dowolny zapis (bez znaku dla NS, z minusem dla EW). Wtedy rozdanie zostanie przeliczone i program wyświetla ile punktów dopisał. Przeliczanie odbywa się w ten sposób, że zapis oryginalny jest na chwilę zastępowany przez ten drugi. Np.:

w rozdaniu jak poniżej jeden z zapisów 100 dla EW ma split równy 100 dla NS:

frekwens oryginalny frekwens dla split-score
Zapis Ilość NS EW                               Zapis Ilość NS EW
120 13 30 12 120 13 30 12
100 7 10 32 100 8 9 32
-100 2 1 41 -100 1 0 42

czyli wyrównanie za rozdzielony zapis będzie równe 8PT.

Metoda jak powyżej działa w turnieju na maksy i w trzy-zapisowym turnieju na tabelkę Peszkego. W turnieju na impy liczonym metodą Butlera też działa dobrze, trzeba tylko ręcznie sprawdzić, czy zapis dla splitu nie powoduje czasem wygranej przewyższającej limitu i ewentualnie skorygować ręcznie wyrównanie punktowe. W turnieju przeliczanym na VP trzeba ręcznie wprowadzić oba zapisy, sprawdzić frekwens, policzyć wynik meczu w obu przypadkach i wprowadzić odpowiednie wyrównanie punktowe:

> s 5 ileVP

W turnieju na maksy można także wprowadzić rozdzielony wynik procentowy pisząc w miejscu zapisu np.

0/60

co oznacza karę zerową dla pary NS i 60% dla EW. Po obu stronach ukośnika może być dowolna, ale podzielna przez 5 liczba z przedziału 0-100.

Strona główna