Strona KOPSa                Kliknij w odpowiedni link, żeby skopiować sobie arkusz:

 

1. KIERKI.XLS
!POPRAWIONY!
do prowadzenia zapisu kierek "warszawskich", format Excel 97
2. INDY.XLS do liczenia małych (8-16 zawodników) turniejów indywidualnych, format Excel 97
3. BAZA.XLS Załączoną w ZIPIE bibliotekę WEZPLIKA.DLL należy skopiować do kartoteki WINDOWS (WINNT w Windows 2000). Następnie pobieramy plik BAZA.CSV czyli aktualną bazę PZBS, otwieramy ją w Excelu, kopiujemy do BAZA.XLS odpowiednie kolumny, zaznaczamy, których zawodników należy skopiować do bazy KoPSa i naciskamy guzik.