Rozdział IX
ORGANIZACJA PATRONUJĄCA wesja angielska80. ORGANIZACJA PATRONUJĄCA wesja angielska

Organizacja patronująca, przeprowadzając zawody zgodnie z niniejszymi przepisami, ma następujące obowiązki i uprawnienia:

A. Wyznaczenie sędziego
- wyznaczenie sędziego; jeżeli jest nieobecny, to gracze powinni powierzyć pełnienie jego obowiązków osobie wyłonionej z własnego grona.
B. Wcześniejsze przygotowania
- wcześniejsze poczynienie odpowiednich przygotowań - w tym zapewnienie pomieszczeń, wymaganego wyposażenia i sprzętu na same rozgrywki oraz niezbędnego zakwaterowania.
C. Termin zawodów i sesji
- ustalanie daty oraz godziny rozpoczęcia każdej sesji.
D. Warunki zgłoszeń
- ustalanie i ogłaszanie warunków przyjmowania zgłoszeń.
E. Warunki specjalne
- wprowadzenie specjalnych wymogów dotyczących licytacji oraz gry (np. pisemne zgłaszanie zapowiedzi, stosowanie kaset licytacyjnych lub zasłon - jeżeli stosuje się zasłony, to można postanowić, że określone nieprawidłowości, o których nie dowiadują się gracze oddzieleni zasłoną, nie podlegają karom).
F. Wprowadzanie regulaminów
- wprowadzanie oraz ogłaszanie regulaminów uzupełniających niniejsze przepisy, ale nie stojących z nimi w sprzeczności.
G. Odwołania
- przygotowanie możliwości rozstrzygania odwołań.

poprzedni Rozdział VIII - ZAPIS I OBLICZANIE WYNIKÓW do góry następny Rozdział X - SĘDZIA ZAWODÓW

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001