Międzynarodowe Przepisy Brydża Porównawczego 1997

Ogłoszone przez Światową Federację Brydża (WBF)
i zatwierdzone przez:

Komisję Przepisów WBF
Portland Club
Europejską Ligę Brydżową (EBL)
Amerykańską Ligę Brydża Porównawczego (ACBL)Edycja europejska ©'1997 European Bridge League

Polskie wydanie w wersji HTML na podstawie oficjalnego tłumaczenia PZBS z późniejszymi zmianami i poprawkami:
©'2001 Jan Romański i Maciej Czajkowski
do góry następny Wstęp do wydania europejskiego

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001