SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania europejskiego

Spis treści

Zakres stosowania i interpretacja Przepisów

ROZDZIAŁ I
Definicje

ROZDZIAŁ II
Ustalenia i
czynnosći wstępne

ROZDZIAŁ III
Przygotowanie i
przebieg gry

ROZDZIAŁ IV
Przepisy ogólne
dotyczące nieprawidłowości

ROZDZIAŁ V
Licytacja

ROZDZIAŁ VI
Rozgrywka

ROZDZIAŁ VII
Dobre obyczaje

ROZDZIAŁ VIII
Zapis i
obliczanie wyników

ROZDZIAŁ IX
Organizacja patronująca

ROZDZIAŁ X
Sędzia zawodów

ROZDZIAŁ XI
Odwołania

Index

o tym dokumencie...